start | over stoltenborg | filosofie | aanbod | contact | links | e-mail  
begeleide intervisie

Mediation

Conflicten die nog niet helemaal uit de hand gelopen zijn, kunnen worden opgelost door mediation.

Door gefrustreerde behoeften en de daarbij horende gevoelens bespreekbaar te maken, worden conflicten opgelost. Nadat er aandachtig is geluisterd kan het “verhaal”dat zich rondom het conflict heeft ontwikkeld, worden losgelaten.

De deelnemers kunnen weer met elkaar verder.

ouders & jongeren
mediation coaching
advisering cultuur-verandering
   
  alle rechten voorbehouden © 2008-2012