start | over stoltenborg | filosofie | aanbod | contact | links | e-mail  
begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Intervisie gaat uit van een groep van gelijken die werkproblemen bespreken aan de hand van een gestructureerde methode. Kitty begeleidt deze groepen een aantal keer, zodat ze zich deze methode eigen maken. Zij verduidelijkt het begrip intervisie, maakt afspraken en oefent met verschillende methodes.

Kitty heeft methodieken ontwikkeld om boven water te krijgen waar het eigenlijk om gaat. Dat geeft inzicht en opent wegen naar prettige vormen van samenwerking.

Intervisie draagt bij aan werkplezier, professionalisering en verhoogt het zelfoplossend vermogen.

 

 

 

 

 

 

ouders & jongeren
mediation coaching
advisering cultuur-verandering
   
  alle rechten voorbehouden © 2008-2012