start | over stoltenborg | filosofie | aanbod | contact | links | e-mail  
begeleide intervisie

Welkom!

Bureau Stoltenborg is het adviesbureau van Kitty Stoltenborg. Zij is coach, trainer en mediator.

Kitty maakt gebruik van geweldloze communicatie; het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren overschrijdt de grenzen van religies en levensvisies.

Veel ervaring heeft ze opgedaan met ketensamenwerking en centra voor jeugd en gezin. Opvoedings-vraagstukken en met name omgaan met pubers heeft haar hart.

Op deze site kunt u meer informatie vinden over Bureau Stoltenborg en de verschillende werkterreinen.

ouders & jongeren
mediation coaching
advisering cultuur-verandering
   
  alle rechten voorbehouden © 2008-2012