start | over stoltenborg | filosofie | aanbod | contact | links | e-mail  
begeleide intervisie

Cultuurverandering

In een organisatie kunnen ineffectieve patronen sluipen, die de samenwerking frustreren. Met name in de zorg kan dat ten koste gaan van de doelgroep: de mensen die om hulp vragen.

Bureau Stoltenborg maakt management en medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor de vastgelopen bedrijfscultuur. Kitty Stoltenborg wil o.a. de klaagcultuur doorbreken die vaak verbonden is met organisatiestructuren die zijn verzuurd.

Als coach staat voor haar centraal dat zij de problemen niet kan oplossen; het management en de medewerkers doen het zelf. Ze blijft aan de zijlijn staan, stelt de juiste vragen, biedt creatieve werkvormen aan en luistert aandachtig naar de verhalen. Zo wordt het creatieve denken gestimuleerd en komen mensen tot verrassende inzichten en oplossingen.

In een organisatie die wil veranderen zijn mensen bereid hun eigen leerpunten onder ogen te zien. Bureau Stoltenborg kan de initiator zijn om de nieuwe cultuur tot stand te brengen en te borgen.

ouders & jongeren
mediation coaching
advisering cultuur-verandering
   
  alle rechten voorbehouden © 2008-2012